Opatrenie 1.1.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

19.10.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - projekt pre priamy predaj

15.07.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1.

Modernizácia fariem - projekt pre živočíšnu výrobu

15.07.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1.

Modernizácia fariem - projekt pre rastlinnú výrobu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev