Podopatrenie 4.2

07.09.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 4.2

Otázka č.2:
Dobrý deň, prosím, bola by v rámci podopatrenia 4.2, oblasť zamerania 7 (Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.) možná investícia do technológie na spracovanie ovčej vlny na zatepľovacie kocky? Nám by tento projekt v regióne pomohol, nemá nároky na kvalitu vlny a tým teda ani na plemeno oviec a s likvidáciou vlny je problém, keďže je to nebezpečný odpad. 
Odpoveď:
Pre podopatrenie 4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov je v zmysle prílohy 6B Príručky pre žiadateľa LEADER uvedené:

Oblasť zamerania
Oblasť 1: Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
Oblasť 2: Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
Oblasť 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
Oblasť 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
Oblasť 5: Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
Oblasť 6: Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
Oblasť 7: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Podľa uvedeného popísaná investícia do toho nespadá.

Otázka č.1:
žiadateľ plánuje v rámci uvedenej výzvy zakúpiť stroje a zariadenia o ktorých infomácie zasielam v prílohe. Chcem sa opýtať či uvedené stroje a zariadenia sú oprávnené v rámci opatrenia 4.2, hlavne sa jedná o traktor a vlečku
Odpoveď:
Na základe uvedeného, v závislosti od zamerania projektu a využívanie investícií (pozn. ide o podopatrenie pre spracovateľov) môže ísť o oprávnené investície.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ