Podopatrenie 4.2

07.09.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 4.2

Otázka č.1:
žiadateľ plánuje v rámci uvedenej výzvy zakúpiť stroje a zariadenia o ktorých infomácie zasielam v prílohe. Chcem sa opýtať či uvedené stroje a zariadenia sú oprávnené v rámci opatrenia 4.2, hlavne sa jedná o traktor a vlečku
Odpoveď:
Na základe uvedeného, v závislosti od zamerania projektu a využívanie investícií (pozn. ide o podopatrenie pre spracovateľov) môže ísť o oprávnené investície.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF