Podopatrenie 8.5

14.09.2023

ID001355: Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa stavebných prác na stavbe :“Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch“

18.01.2022

ID001047: Výstavba Rozhľadne – Mestské lesy Revúca

stavebné práce v rozsahu podľa Zadania výzvy

04.11.2021

ID001005: Prestavba chaty na turistickú útulňu, Pajácov košiar - Jelšava

V rámci prestavby sú plánované udržiavacie práce, ktoré v sebe zahŕňajú výmenu strešnej krytiny, opravu omietok, realizáciu podlahy, výmenu zhnitých a poškodených drevených konštrukčných prvkov stropov a krovu, výmenu drevených obkladov, osadenie okien a dverí do existujúcich otvorov a zamurovanie nepotrebných existujúcich otvorov.

13.10.2021

ID000991: Turistická útulňa


Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom vybudovania novostavby turistickej útulne.

14.07.2021

ID: 000928 Turistická útulňa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom vybudovania novostavby turistickej útulne.

03.05.2021

ID: 000765 Turistická útulňa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom vybudovania novostavby turistickej útulne.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ