19/PRV/2016

Výzva

04-03-2016

Príloha č. 3.8. k výzve - čestné prehlásenie VO

04-03-2016

Príloha č. 3.7. k výzve - predb. informácia CED

04-03-2016

Príloha č. 3.6. k výzve - nezamestnanosť

04-03-2016

Príloha č. 3.5. k výzve - zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde pre túto výzvu

04-03-2016

Príloha č. 3.4. k výzve - oprávnené výdavky na vybrané stroje a zariadenia

04-03-2016

Príloha č. 3.3.5. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.4. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.3. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.2. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.1. k príručke