Sumárne prehľady

17-01-2017

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2016

17-02-2016

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2015

27-01-2015

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

30-01-2014

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2013

24-01-2013

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2012

17-02-2012

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2011

14-02-2011

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2010

19-01-2010

Sumárny prehľad o OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2009

11-02-2009

Sumárny prehľad o OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2008