Systém riadenia PRV

16.10.2018

Systém riadenia PRV SR 2014-2020 – verzia 5 – v znení dodatkov č. 1,2,3 a 4 (účinnosť od 26.9.2018)

07.04.2017

Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 verzia 4 v znení dodatku 1, 2, a 3

26.07.2016

Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

21.09.2015

Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

07.04.2015

Systém riadenia PRV SR 2014 -2020

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev