Podopatrenie 6.4

16.07.2024
ID001457: Rekreačná chata
Predmetom zákazky je novostavba rekreačnej chaty v katastrálnom území Drábsko.

15.07.2024
ID001456: Rekreačná chata Jaklovce
Rekreačná chata Jaklovce

03.07.2024
ID001454: Polygrafické zariadenia
Predmetom zákazky sú tlačiarenské zariadenia pozostávajúce s nasledovného: ripovací software pre správu farieb tlače, tlačiarenský stroj a rezací ploter.

28.06.2024
ID001452: Ubytovacie a rekreačné zariadenie
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Ide prestavbu rodinného domu na ubytovacie a rekreačné zariadenie, ide o jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt. Stavba je prístupná z existujúcej cesty, kde sa nachádzajú inžinierske siete.
Na pozemku sa nenachádzajú žiadne iné stavby ani stromy a iné porasty, ktoré by sa museli odstrániť.

17.06.2024
ID001451: SKI Čertovica - Wellness
Zákazka na dodanie tovaru s uskutočnením stavebných prác

30.05.2024
ID001447: Dodanie vybavenia pre wellness Penziónu Zora, Tatranská Lomnica
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to vybavenia pre wellness Penziónu Zora, Tatranská Lomnica.

02.11.2023
ID001360: Prístavba haly na spracovanie a skladovanie hrozna a vína – vzdelávací ateliér
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Ide o prístavbu k existujúcemu objektu. Pristavaný bude jednopodlažný objekt s valbovou plechovou strechou. Súčasťou zadania sú aj búracie práce na susednom objekte. Prístavba bude napojená na jestvujúce inžinierske siete v objekte. Stavenisko je v súčasnosti voľné, pripravené na výstavbu.

22.08.2023
ID001351: Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít

02.08.2023
ID001347: Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít

10.07.2023
ID001343: Nákup malotraktora

Predmetom zákazky je nákup malotraktora do prevádzky spoločnosti LiptovTravel s.r.o.

Základná špecifikácia:

 • Štvorkolesový
 • Motor min. 3 valec
 • Minimálny výkon motora 25 HP
 • Kabína Nie
 • Palivo Diesel
 • Prevodovka asynchronizovaná minimálne 7 rýchlostí vpred a 3 vzad
 • Pohon 4x4
 • Uzávierka diferenciálu
 • Riadenie Posilovač riadenia alebo servoriadenie
 • Hydraulika min. 2 okruhy
 • Trojbodový záves vzadu, zdvih minimálne 600 kg
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, jeho sprevádzkovaním na mieste a zaškolením obsluhy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ