Podopatrenie 6.4

19.10.2021
ID000999: Modernizácia rodinného domu v súvislosti s vytvorením komunitného a relaxačného centra na podporu cestovného ruchu v regióne
Stavebné práce

12.10.2021
ID000990: APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce
APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a výkaz výmer - súťažných podkladoch.

31.08.2021
ID: 000966 Modernizácia rodinného domu v súvislosti s vytvorením komunitného a relaxačného centra na podporu cestovného ruchu v regióne
Stavebné práce

23.08.2021
ID: 000961 Dedinka Vinpera Radošovce - domčeky

Výstavba štyroch domčekov označených ako A,B,C a G na ubytovanie hostí Vinárstva Vinpera s kapacitou 14 osôb, resp. 7 samostatných ubytovacích jednotiek. Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer je zverejnená na www.vinpera.sk.

14.07.2021
ID: 000925 Prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovanie v súkromí
Predmetom zákazky je prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovacie zariadenie.

14.07.2021
ID: 000924 Rekonštrukcia chatiek Javorina v areáli amfiteátra vo Východnej

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia chatiek Javorina v areáli amfiteátra vo Východnej“ v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer.

31.05.2021
ID: 000836 Prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovanie v súkromí
Predmetom zákazky je prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovacie zariadenie.

20.05.2021
ID: 000805 Modernizácia rodinného domu v súvislosti s vytvorením komunitného a relaxačného centra na podporu cestovného ruchu v regióne
Stavebné práce

18.05.2021
ID: 000800 Rodinný dom HOSTINEC ZLIECHOV
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy za účelom zvýšenia ubytovacích kapacít , rekonštrukcia budovy

10.03.2021
ID: 000680 Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Ubytovňa v súkromí Stará Lesná
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Ubytovňa v súkromí Stará Lesná

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev