Podopatrenie 4.2

27.11.2023
ID001371: Mraziaci tunel s pásom
Predmetom zákazky je mraziaci tunel s pásom. Súčasťou systému je aj bojler vertikálny.

22.11.2023
ID001370: Obstaranie vinárskych zariadení
Obstaranie vinárskych zariadení

22.11.2023
ID001369: Nákladný automobil do 7,5 t s mraziarenskou nadstavbou
Nákladný automobil do 7,5 t s mraziarenskou nadstavbou

21.11.2023
ID001368: Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačiarní
Baliaci stroj na med
Bezkontaktná tlačiareň
Vertikálny baliaci stroj

21.11.2023
ID001367: Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o. v počte 2 ks, jedná sa o chladiarenské automobily. Podrobná technické špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

10.11.2023
ID001365: Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačiarní
Baliaci stroj na med
Bezkontaktná tlačiareň
Vertikálny baliaci stroj

02.11.2023
ID001361: Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o. v počte 2 ks, jedná sa o chladiarenské automobily. Podrobná technické špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

11.08.2023
ID001349: Strojné zariadenia na spracovanie a balenie mraziarenských výrobkov
Predmetom zákazky je dodávka strojných zariadení a príslušenstva pre balenie a spracovanie mrazených produktov.

11.08.2023
ID001348: Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo - kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou
Predmetom zákazky sú kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty.

13.06.2023
ID001327: Technologické zariadenie výroby vina Vinifikátor, Filter doskový, Chladiace zariadenie pre riadené kvasenie Lindr CWP 300
Technologické zariadenie výroby vina Vinifikátor, Filter doskový, Chladiace zariadenie pre riadené kvasenie Lindr CWP 300

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001