Podopatrenie 4.2

05.02.2024
ID001417: Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins
Predmetom zákazky dodanie špeciálnych strojových, laboratórnych a propagačných zariadení za účelom realizácie projektu „Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins“.
Zákazka sa delí na časti:
Časť A: Automatická univerzálna linka
Časť B:  Propagačná stanica
Časť C: Laboratórne vybavenie

18.01.2024
ID001405: Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačiarní
Baliaci stroj na med
Bezkontaktná tlačiareň
Vertikálny baliaci stroj

16.01.2024
ID001399: Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačiarní
Baliaci stroj na med
Bezkontaktná tlačiareň
Vertikálny baliaci stroj

16.01.2024
ID001398: Chladiarenská dodávka
Chladiarenská dodávka s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, podvozok L3H2.

16.01.2024
ID001397: Pojazdná predajňa
Úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, podvozok L3H1, chladiarenská nadstavba – izoterma (2 ks).

16.01.2024
ID001396: Obstaranie kypriča na obrábanie pôdy
Kyprič na obrábanie pôdy

15.01.2024
ID001395: Fermentačný systém
Predmetom zákazky je Fermentačný systém: nádrž na fermentáciu ovocného kvasu, chladiace-vykurovacie zariadenie.

15.01.2024
ID001394: Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o. v počte 2 ks, jedná sa o chladiarenské automobily. Podrobná technické špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

09.01.2024
ID001391: Technológia na výrobu ovocnej šťavy
Technológia na výrobu ovocnej šťavy

09.01.2024
ID001390: Obstaranie vinárskych zariadení
Obstaranie vinárskych zariadení: Nádrž a poloautomatická plnička na plnenie baginboxov 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ