Podopatrenie 4.2

17-07-2019
ID: 000022 STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer

10-07-2019
ID: 000018 Obstaranie technológie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov
Obstaranie technológie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov", je obstaranie technologických častí mliekarenských zariadení na príjem mlieka, príjmové tanky na mlieko, pasterizačná stanica, odstredivka na smotanu, úschova a ošetrenie smotany, výrobník syra, výroba pareného syra, udiareň a súvisiace technické zariadenia.