Výzva č. PRV/2013/33

03-12-2013

Príručka pre žiadateľa

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.3 „Vzdelávanie a informovanie“
aktualizovaná

03-12-2013

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie: 3.3 Vzdelávanie a informovanie.
aktualizovaná

25-09-2013

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie

25-09-2013

Príručka pre žiadateľa

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.3 „Vzdelávanie a informovanie“

25-09-2013

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie: 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

25-09-2013

Príloha č. 1 k ŽoNFP

25-09-2013

Príloha č. 2 k ŽoNFP