Podopatrenie 8.5

18.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 8.5

Otázka č. 1:
Obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom oprávnenosti štátnej organizácie ako žiadateľa v Podopatrení 8.5 vo výzvach MAS.
Konkrétne napríklad, či je možným žiadateľom štátny podnik. 
Odpoveď:
Medzi oprávnenými žiadateľmi pre 8.5 môže byť aj štátny podnik (za predpokladu, že je obhospodrovateľ lesa).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ