Podopatrenie 16.4 - 4.2

04.04.2024
ID001444: Mobilný predajný stánok - obslužný
Predmetom zákazky je obstaranie mobilného predajného stánku s kompletným vnútorným vybavením pre účely predaja potravinárskych produktov s obsluhou.

03.04.2024
ID001442: Mobilný predajný stánok
Predmetom zákazky je mobilného predajného stánku pre účely predaja potravinárskych produktov v počte 3 ks.

03.04.2024
ID001441: Chladiaci tank
Predmetom zákazky je dodanie chladiaceho tanku na mlieko (1 ks) s minimálnym objemom 5000 l.

28.03.2024
ID001436: Vybudovanie odpočivárne a hygienických zariadení v Turčianskych Kľačanoch
Predmetom zákazky je vybudovanie dennej miestnosti (odpočivárne) a šatní oddelených pre ženy a mužov s hygienickým zariadením.

28.03.2024
ID001440: Sklad pre mliekareň
Predmetom zákazky je novostavba haly, ktorá bude slúžiť ako sklad mlieka pre mliekareň poľnohospodárskeho družstva AGROFIN Dolný Hričov. Z hľadiska stavebno – technického sa jedná typovú montovanú halu so sedlovou strechou

28.03.2024
ID001439: Chladiarenská dodávka
Predmetom zákazky je dodanie chladiarenskej dodávky do 3,5 tony, kategórie L3H2.

27.03.2024
ID001435: Automatický baliaci stroj bryndze
Predmetom zákazky je dodanie technologickej linky automatického baliaceho stroja bryndze do hliníkovej fólie.

27.03.2024
ID001434: Dojáreň pre ovce 2x16 do potrubia – zmena technológie z dojenia do kaniev na dojenie do potrubia
Predmetom zákazky je dodanie dojárne pre ovce 2x16 do potrubia. Jedná sa o zmenu technológie z dojenia do kaniev na dojenie do potrubia.

27.03.2024
ID001433: Balička pre balenie do hotových misiek s pridaním ochrannej atmosféry
Predmetom zákazky je dodanie baličky pre balenie do hotových misiek s pridaním ochrannej atmosféry pre syry, bryndza, nátierky, mäso.

27.03.2024
ID001432: Syrársky kotol 300 l
Predmetom zákazky je dodanie syrárskeho kotla s objemom 300 l.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ