Podopatrenie 16.4 - 4.2

22.05.2020
ID: 000384 Prevádzka na spracovanie a balenie húb
Novostavba prevádzky na spracovanie a balenie húb
Predĺženie lehoty

19.05.2020
ID: 000433 Skladová hala s predajňou
Výstavba skladovej haly na základe projektovej dokumentácie

19.05.2020
ID: 000431 Prístavba – Predajné miesto
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.

12.05.2020
ID: 000340 Údiarenská komora
Údiarenská komora (technologické zariadenie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000345 Dodávkový termoizolačný automobil
Dodávkový termoizolačný automobil (vozidlo - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000361 Cisterna pre zvoz mlieka
Cisterna pre zvoz mlieka (technologické zariadenie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch
Predĺženie lehoty

11.05.2020
ID: 000422 Investície do mliekarenskej výroby – stroje a zariadenie
Obstaranie strojov a zariadení mliekarenskej výroby podľa zadaného položkového súpisu a špecifikácie.

05.05.2020
ID: 000331 Zmena dok. stavby s.č. 89 - 2. etapa - Malý bitúnok s nízkou kapacitou, rozrábkareň a predajňa
Stavebné úpravy s prístavbou k prevádzkovej časti na južnej strane pre novú potravinársku prevádzku s malým objemom výroby – malý bitúnok, rozrábkareň a predajňa z dvora.
Predĺženie lehoty

29.04.2020
ID: 000304 Technológia na spracovanie ovocia
Dodanie a inštalácia vákuovej odparovačky, kondenzačnej sušičky, rozvlákňovacieho a odkôstkovacieho stroja
Predĺženie lehoty

29.04.2020
ID: 000322 Obstaranie zariadení
Obstaranie 2 ks elektrického ošetrovacieho vozíka, 2 ks chladiarenských boxov, 1 ks vysokozdvižného vozíka na LPG, 1 ks elektrického servisného vozíka a 1 súboru baliacej linky na balenie paprík.
Predĺženie lehoty