Podopatrenie 16.4 - 4.2

04-07-2019
ID: 000008 Biocentrum Košariská – SO 01 Biocentrum (cestovináreň)
Výstavba cestovinárne – Biocentrum Košariská
Predlženie lehoty

04-06-2019
ID: 000011 Rekonštrukcia vinárstva
Rekonštrukcia vinárstva.

23-05-2019
ID: 000008 Biocentrum Košariská – SO 01 Biocentrum (cestovináreň)
Výstavba cestovinárne – Biocentrum Košariská

16-05-2019
ID: 000007 Nákup technológie pre výrobnú prevádzku na spracovanie ovocia
Nákup technológie