Podopatrenie 16.4 - 4.2

01.02.2023
ID001194: Pojazdná predajňa

Predmetom zákazky je Pojazdná predajňa (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

18.10.2022
ID001152: Linka na spracovanie zeleniny
Linka na spracovanie zeleniny

26.09.2022
ID001135: Linka na spracovanie zeleniny

Linka na spracovanie zeleniny

23.03.2022
ID001062: Prevádzka na spracovanie a balenie húb
Novostavba prevádzky na spracovanie a balenie húb

15.03.2022
ID001058: Obstaranie mraziarenského návesu
Predmetom zákazky je obstaranie Mraziarenského návesu laminovanej konštrukcie.

11.01.2022
ID001041: Obstaranie mraziarenského návesu
Predmetom zákazky je obstaranie Mraziarenského návesu laminovanej konštrukcie.

02.09.2021
ID: 000967 „Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.
„Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.“

10.06.2021
ID: 000869 Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.
Predmetom zákazky je Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.

07.06.2021
ID: 000859 „Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.“
„Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.“
„zrušené k dátumu 10.6.2021“ 

25.05.2021
ID: 000733 Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca
Predmetom zákazky je Obstaranie mobilných predajní na podvozku a chladiarenských áut do 3,5 t.
Predĺženie lehoty

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ