Výzva č. 2014/PRV/35

15-07-2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2014/PRV/35
Aktualizácia č. 2

09-06-2014

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ - aktualizácia č. 1“

09-06-2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2014/PRV/35
Aktualizácia č. 1

14-05-2014

Príloha č. 5 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

aktualizovaná 12.6.2014

08-04-2014

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ - aktualizácia

21-03-2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2014/PRV/35

21-03-2014

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP

pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

21-03-2014

Žiadosť o NFP pre 6. výzvu na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

21-03-2014

Príloha č. 1 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Projekt realizácie k opatreniu 1. 1 Modernizácia fariem

21-03-2014

Príloha č. 2 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu