Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

17.05.2018

Aktualizácia č. 4 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

31.01.2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

28.09.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

19.09.2017

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02

08.06.2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

07.03.2017

Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok