Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

17-05-2018

Aktualizácia č. 4 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

31-01-2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

28-09-2017

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

19-09-2017

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02

08-06-2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

07-03-2017

Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok