Usmernenie

30.03.2012

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

06.03.2012

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, SZ

06.03.2012

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, BSZ

06.03.2012

Dodatok č. 11 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

06.03.2012

Príloha č. 1

Záväzná osnova

06.03.2012

Príloha č. 2

Kritériá pre hodnotenie

06.03.2012

Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, SZ

06.03.2012

Príloha č. 4

Opatrenia PRV - koneční prijímatelia

06.03.2012

Príloha č. 5

Vyhlásenie o realizácii projektu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ