09.05.2023

Oznámenie o úprave online kalkulačky pre výzvu č. 65/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že bola aktualizovaná online kalkulačka pre Výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Úpravou online kalkulačky sa:
1.      doplnila možnosť v prípade jednotlivých druhov skladov vybrať len vybavenie skladu podľa špecifikácie; 
2.      doplnila možnosť v prípade traktorov vybrať len požadovaný typ digitálneho balíčka podľa špecifikácie. 

Zdôvodnenie úpravy: 
-      úprava bola vykonaná na základe požiadaviek potencionálnych žiadateľov, kde predmetná úprava bola možná vzhľadom na stanovenie jednotlivých sadzieb v rámci Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ