Projekty technickej pomoci

24.05.2024

Projekty technickej pomoci


Názov projektu: Refundácia mzdových nákladov administratívnych kapacít PRV SR 2014-2022 na PPA (2)
Identifikačné číslo projektu: M20BA140021
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo vyzvania: 14/PRV/TP/2024
Číslo zmluvy: 842/2024/MPRVSR-281
Výška nenávratného fin. príspevku: 3 918 000,00 €

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia a implementácie materiálno-technického a prevádzkového zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz PPA (3)
Identifikačné číslo projektu: M20BA120019
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo vyzvania: 12/PRV/TP/2023
Číslo zmluvy: 963/2023/MPRVSR-280
Výška nenávratného fin. príspevku: 3 000 000,00 €

Názov projektu: Refundácia mzdových nákladov administratívnych kapacít PRV SR 2014-2022 na PPA
Identifikačné číslo projektu: M20BA110018
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo vyzvania: 11/PRV/TP/2023
Číslo zmluvy: 733/2023/MPRVSR-280
Výška nenávratného fin. príspevku: 4 000 000,00 €

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz PPA (2)
Identifikačné číslo projektu: M20BA060013
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo vyzvania: 06/PRV/TP/2020
Číslo zmluvy: 135/2020/MPRVSR-280
Výška nenávratného fin. príspevku: 15 666 502,00 €

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz (1)
Identifikačné číslo projektu: M20BA058836
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo Výzvy: 05/PRV/TP/2016
Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: 294/2016-280/MPRV SR
Výška nenávratného fin. príspevku: 15 460 472,90 €

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ