Usmernenie

29-05-2014

PRÍLOHA Č.18 K USMERNENIU

29-05-2014

PRÍLOHA Č.17 K USMERNENIU

29-05-2014

PRÍLOHA Č.6 K USMERNENIU

29-05-2014

DODATOK Č. 14

ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008

29-05-2014

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

aktualizované Dodatkom č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od 02.06.2014

29-05-2014

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.2

29-05-2014

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.1

29-05-2014

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3

29-05-2014

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.B

29-05-2014

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.A