Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Priloha č. 3.1.6.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 6

12-06-2015

Priloha č. 3.1.7.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 7

12-06-2015

Priloha č. 3.1.8.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 8

12-06-2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP verejná súťaž - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP užšia súťaž - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

12-06-2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

12-06-2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur