Podopatrenie 6.1

15-07-2015

Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.4. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.5. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia

15-07-2015

Príloha č. 3.4 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

15-07-2015

Príloha č. 3.5 k Výzve - Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby pre výzvu č. 9 podopatrenie 6.1

15-07-2015

Príloha č. 3.6 k Výzve - Odpočet podnikateľského plánu