Podopatrenie 4.2

19.03.2020
ID: 000323 Dodávkový automobil – úžitkové vozidlo v počte 2 kusy
tovar

05.03.2020
ID: 000294 Objekt na spracovanie orechov – Prša – časť chladené sklady, technológia a montáž
Stavebné práce

03.03.2020
ID: 000282 Linka na čistenie poľnohospodárskych plodín“ pre projekt: „Investícia do výroby ekologických osív v Družstve podielnikov Okrúhle
Linka na čistenie poľnohospodárskych plodín“ pre projekt: „Investícia do výroby ekologických osív v Družstve podielnikov Okrúhle

12.02.2020
ID: 000249 Modernizácia technológie spracovania vína
Obstaranie nasledovnej technológie do vinárstva:
- Pneumatický lis s kapacitou min. 2200l
- Crossflow filter s keramickou filtračnou vložkou
- Chladiaci systém na riadené kvasenie s kapacitou 60000l muštu
- Poloautomatická korková zátkovačka s elektrickým pohonom
- Vzduchový kompresor

11.02.2020
ID: 000246 Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí
Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí – kompletná modernizácia viackomponentnej dávkovacej váhy, expedičných dopravných ciest a expedičných zásobníkov

10.02.2020
ID: 000245 Objekt pre komplexné spracovanie ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je Objekt pre komplexné spracovanie ovocia a zeleniny (stavebné práce)v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

06.02.2020
ID: 000241 Sklad výrobkov a manipulačná plocha
Výstavba SO 01 sklad výrobkov, pôdorysné rozmery objektu: 4m x 6m Výstavba SO 02 - Manipulačná plocha,pôdorysné rozmery objektu: 9m x 20m

24.01.2020
ID: 000229 Obstaranie technológie na výrobu mliečnych výrobkov - Poľnohospodárske družstvo Zamagurie
Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia na výrobu mliečnych výrobkov.

13.01.2020
ID: 000218 Technológia výroby kŕmnych zmesí
Granulačná linka, výkonnosť granulačnej linky min. 0,4 max. 1,0 t / hod

13.01.2020
ID: 000217 Technologické vybavenie vinárstva
Obstaranie technológie do vinárstva : mlynkoodstopkovač 1 ks, lis na hrozno 1 ks, olivové čerpadlo na rmut 1 ks, šnekové čerpadlo na mušt a víno 2ks, odkalovacia nádrž 2600 l s duplikátorom 1 ks, nádrž 2000l s duplikátorom, 9ks, nádrž 1000l s duplikátorom 1 ks, Hadice a hadicové násadce k technologiam