Monitorovacie správy

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 1.6

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 1.5

Odbytové organizácie výrobcov
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 1.4

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 1.2

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 1.1

Modernizácia fariem
od 2. 6. 2014

06.06.2014

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

15.11.2013

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 15.11.2013...

04.10.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že na stránke PPA v časti Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy bola uverejnená monitorovacia spáva pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce osi 4 LEADER.

04.10.2011

MS pre opatrenie č. 4.2

19.05.2010

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k aktualizovaným formulárom monitorovacích správ projektov...

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev