Rozhodnutia o schválení

V súlade s §33 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, je PPA povinná zverejňovať rozhodnutia o schválení žiadosti v tejto štruktúre:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci,
  2. názov projektu,
  3. výšku schválenej pomoci
31.08.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 31.08.2011

16.08.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 11.08.2011

03.08.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 3.8.2011

29.06.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 28.06.2011

21.06.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 21.06.2011

13.06.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 13.6.2011

01.04.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 30.3.2011

22.03.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 17.3.2011

24.11.2010

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 22.11.2010

12.11.2010

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 12.11.2010

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev