Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

12-06-2015

Priloha č. 3.1.1.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 1

12-06-2015

Priloha č. 3.1.2.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 2

12-06-2015

Priloha č. 3.1.4.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 4

12-06-2015

Priloha č. 3.1.5.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 5

12-06-2015

Priloha č. 3.1.6.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 6

12-06-2015

Priloha č. 3.1.7.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 7

12-06-2015

Priloha č. 3.1.8.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 8

12-06-2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP verejná súťaž - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP užšia súťaž - nadlimitná zákazka