Podopatrenie 4.1

12.06.2015

Priloha č. 3.1.2.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 2

12.06.2015

Priloha č. 3.1.4.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 4

12.06.2015

Priloha č. 3.1.5.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 5

12.06.2015

Priloha č. 3.1.6.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 6

12.06.2015

Priloha č. 3.1.7.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 7

12.06.2015

Priloha č. 3.1.8.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 8

12.06.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP verejná súťaž - nadlimitná zákazka

12.06.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP užšia súťaž - nadlimitná zákazka

12.06.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

12.06.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka