Podopatrenie 4.1

25.02.2020
ID: 000269 Rekonštrukcia objektov pre chov zvierat
Rekonštrukcia dvoch objektov na chov zvierat v obci Papradno.

21.02.2020
ID: 000264 Zvýšenie konkurencieschopnosti Poľnohospodárskeho družstva Ludanice
Predmetom zákazky je obstaranie kolesového traktora a zhrabovača krmovín

19.02.2020
ID: 000260 Prepravník balíkov
Nákup stroja

19.02.2020
ID: 000259 Traktor
Nákup stroja

19.02.2020
ID: 000258 Zhrňovač
Nákup stroja

18.02.2020
ID: 000214 Obstaranie techniky do špeciálnej rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej poľnohospodárskej techniky: - Kolesový traktor – 1 ks - Mulčovač – 1 ks - 2 – kolesový záhradný traktor s príslušenstvom – 1 ks - Elektrické nožnice s batériou – 1 ks
predĺženie lehoty

17.02.2020
ID: 000253 Traktor s čelným nakladačom
Nákup poľnohospodárskych strojov

17.02.2020
ID: 000252 Nákup poľnohospodárskej techniky
Nákup poľnohospodárskej techniky (dodávka tovaru)

13.02.2020
ID: 000250 Nákup poľnohospodárskej techniky – Dolinský LKW
Zákazka na dodanie tovaru

12.02.2020
ID 000247 Technické vybavenie pre Poľnohospodársku spoločnosť, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie tovau: 1.Kŕmny voz 2. Lis na balíky