Oznámenia k PRV

07.05.2015

Oznámenie zo dňa 07.05.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti: Projektové podpory / PRV 2014 – 2020 / Podporné dokumenty zverejnila novú metodiku výpočtu „Podniku vťažkostiach“, ktorá je platná pre projekty, ktoré budú prijímané za nové programovacie obdobie 2014 - 2020.

30.04.2015

Oznámenie zo dňa 30.04.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verziu 01, účinnú od 01.05.2015...

07.04.2015

Oznámenie zo dňa 07.04.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 01.04.2015 schválila vláda SR nasledovné dokumenty...

19.03.2015

Oznámenie zo dňa 18.03.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, že 13.2.2015 Európskou komisiou v informačnom systéme SFC schválená verzia Programu rozvoja vidieka 2014-2020 bola aktualizovaná 01.03.2015. Aktualizovaná verzia je uložená v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 pod názvom Slovakia - RuralDevelopmentProgramme (National).

16.02.2015

Oznámenie zo dňa 16.02.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, že 13.2.2015 bola Európskou komisiou v informačnom systéme SFC schválená verzia Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Schválená verzia je uložená v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 pod názvom Slovakia - Rural Development Programme (National).

01.12.2014

Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020

V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne oprávnenosti výdavkov, začatia prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci a možnosti uskutočnenia verejného obstarávania vydáva PPA nasledovné oznámenie:

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ