Usmernenia PPA

15.04.2016

Usmernenie PPA č. 7/2016

k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

04.09.2015

Usmernenie č. 5 pre podopatrenie 4.2.

k výzve číslo 8/PRV/2015 – k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti

04.09.2015

Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.

k výzve číslo 7/PRV/2015 k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti

31.08.2015

Usmernenie PPA č. 4/2015 pre podopatrenie 4.1.

k výzve číslo 6/PRV/2015 – aktualizácia č. 1, k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti.

17.08.2015

Usmernenie PPA č. 3/2015

k definícii prímestskej oblasti v rámci vidieckej oblasti v rámci PRV SR 2014-2020

14.07.2015

Usmernenie PPA č. 2/2015

k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015

09.07.2015

Usmernenie PPA č. 1/2015

k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020